100 éve született Gyökössy Endre

Desktop
Gyökössy Endre (fotó: Rédley Tamás - arta.hu)

Száz éve, 1913. február 17-én Rákospalotán született Gyökössy Endre  református lelkész, pszichológus, egyházi író, Újpest díszpolgára, aki idén lenne százesztendős. Születésének századik évfordulója alkalmából az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség, melynek alapító lelkipásztora és lelkésze volt, emlékezik meg életéről.

Február 16-án, szombaton délelőtt 11 órakor az Újpest-Megyeri temetőben tartanak megemlékezést a református lelkész sírjánál, délután 5 órakor pedig az Újpest-Újváros Református Gyülekezet Attila utcai templomában emlékezik a gyülekezet.

Február 23-án, szombaton 10 órától Gyökössy Endre és az európai pasztorálpszichológia címen emlékkonferenciát rendeznek a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermében ( IX. kerület, Ráday utca 28. II. emelet).

Gyökössy Endre Rákospalotán született 1913. február 17-én. Édeaspja jogász, a Magyar Királyi Államvasutak igazgatóhelyettese és kormány-főtanácsos. Az elemi iskolát Újpesten a Viola utcában végezte, majd a helyi Könyves Kálmán Gimnázium diákja lett. Ekkor kötött életre szóló barátságot édesapja cserkészcsapatának egyik tagjával, Újszászy Lászlóval, a későbbi neves orvossal.

Érettségi után Nagykőrösön tanítói oklevelet szerzett 1934-ben. A Budapesti Református Theológiai Akadémia – a mai Károli Gáspár Református Egyetem elődje – elvégzése után 1939-ben szentelték lelkésszé, és a Kálvin téri református templomban kezdte meg szolgálatát. 1940-ben ösztöndíjjal került a bázeli református egyetemre, ahol Karl Barth és Emil Brunner neves professzorok voltak tanárai, s többek között egyházjogot és pasztorál-pszichológiát tanult. 1941 júliusában tért vissza Magyarországra feleségével, Reinhilde Ruckkal, egyik professzorának lányával, akivel azévben házasodott össze Bázelban.

Ravasz László dunamelléki református püspök javaslatára az újonnan létrejövő Újpest-Újvárosi Református Egyházközség alapító lelkipásztora lett 1942-ben. Budapest ostroma alatt kiterjedt karitatív tevékenységet folytatott a gyülekezet élén. Két doktorátust szerzett: egy bölcsészetit és egy pszichopedagógiait. 1946-ban Debrecenben a pszichopedagógia doktorává avatták summa cum laude minősítéssel; tanára volt Karácsony Sándor.

1950-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián az úgynevezett segédtudományokból pedagógia-pszichológiai és valláspszichológiai magántanári oklevelet szerzett. 1952-ig taníthatott: a Rákosi-rezsim a szüleit kitelepítette, őt magát pedig osztályidegennek nyilvánította részben felesége svájci állampolgársága miatt. Így tudományos pályafutása megtorpant, de lelkészként szolgálhatott tovább. 1956. november 4-én útjára indította a Reformáció című lapot, melynek főszerkesztője lett, de a forradalom leverése után több számot nem jelentethetett meg.

1980-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség lelkészének tisztségét. Ez idő alatt országos ismertségre tett szert: könyvei jelentek meg, s rengeteg embernek nyújtott lelki segítséget – idővel a sokak által szeretett és tisztelt Bandi bácsivá vált. Hitvallásának megfelelően – miszerint nyugdíjas lelkész nincsen – élete végéig gyülekezetének szellemi vezetője maradt.

1987-től kutatóprofesszorként dolgozott a Budapest-Klauzál téri Egyházközségben: a végzett lelkészek továbbképzéséről gondoskodott pasztorál-pszichológusként a lelkigondozói szemináriumban. Tagja lett a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, s a Danubius Rádióban telefonos lelki segélyszolgálatot végzett. 1990-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatták, majd még ebben az évben „Ad honorem Újpest 1840–1990” kitüntetésben részesült. 1992-ben a Pro Urbe Budapest díjat vehette át. 1993-ban Újpest díszpolgára lett, majd megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 1997. november 20-án hunyt el.

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?