Fontos időpontok és információk az általános iskolai beiratkozáshoz

Desktop
Április 14-én (csütörtök) reggel 8 és este 7 óra között, valamint 15-én (péntek) 8-18 óra között írathatjuk be a gyereket az általános iskola első osztályába.
 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 
 
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
 

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

Az Oktatási Hivatal oldalán meg tudjátok nézni lakcím alapján, melyik a körzetes iskolátok.

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?